ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ : SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'api.s_stat' doesn't exist

สถานการณ์โรคสำคัญ ของจังหวัดเชียงใหม่
Notice: Undefined variable: ynow in C:\xampp\htdocs\cmhit\dist\dash_cnx.php on line 4

ASTHMA

Notice: Undefined variable: ASTHMA in C:\xampp\htdocs\cmhit\dist\dash_cnx.php on line 9
0 ราย
BRONCHITIS

Notice: Undefined variable: BRONCHITIS in C:\xampp\htdocs\cmhit\dist\dash_cnx.php on line 21
0 ราย
COLD

Notice: Undefined variable: COLD in C:\xampp\htdocs\cmhit\dist\dash_cnx.php on line 31
0 ราย
COPD

Notice: Undefined variable: COPD in C:\xampp\htdocs\cmhit\dist\dash_cnx.php on line 41
0 ราย
EYE_INFLAM

Notice: Undefined variable: EYE_INFLAM in C:\xampp\htdocs\cmhit\dist\dash_cnx.php on line 53
0 ราย
LUNG_CANCER

Notice: Undefined variable: LUNG_CANCER in C:\xampp\htdocs\cmhit\dist\dash_cnx.php on line 62
0 ราย
PNEUMONIA

Notice: Undefined variable: PNEUMONIA in C:\xampp\htdocs\cmhit\dist\dash_cnx.php on line 71
0 ราย
SKIN

Notice: Undefined variable: SKIN in C:\xampp\htdocs\cmhit\dist\dash_cnx.php on line 81
0 ราย
STROKE

Notice: Undefined variable: STROKE in C:\xampp\htdocs\cmhit\dist\dash_cnx.php on line 94
0 ราย
กราฟกลุ่มโรคที่เฝ้าระวังจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ปี
Notice: Undefined variable: ynow in C:\xampp\htdocs\cmhit\dist\dash_cnx.php on line 107
กราฟกลุ่มโรคที่เฝ้าระวังจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) รายสัปดาห์ ปี
Notice: Undefined variable: ynow in C:\xampp\htdocs\cmhit\dist\dash_line_week.php on line 4
กลุ่มโรคที่เฝ้าระวังจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) รายสัปดาห์
DX W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 10W W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W28 W30 W31 W32 W33 W34 W35 W36 W37 W38 W39 W40 W41 W42 W43 W44 W45 W46 W47 W48 W49 W50 W51 W52
ASTHMA 41 36 28 34 21 33 20 31 18 38 34 28 29 12 18 16 20 5 7 5 6 17 33 15 21 10 10 24 35 6 20 9 9 13 17 11 22 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRONCHITIS 392 350 387 396 300 232 276 338 326 290 230 163 147 74 55 48 30 26 34 30 46 44 45 44 44 38 48 81 96 95 104 91 84 80 75 76 77 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLD 1,748 1,902 1,981 2,489 1,900 1,458 1,488 1,671 1,931 1,627 1,277 1,129 646 390 226 169 93 82 68 92 102 116 200 143 154 154 205 365 648 543 470 345 410 323 258 369 376 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COPD 1,187 1,030 839 755 893 810 971 876 918 933 744 638 685 593 360 488 438 205 244 303 328 329 629 567 544 461 311 631 542 448 564 468 535 463 323 435 648 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EYE_INFLAM 404 322 339 321 333 331 370 384 375 375 278 206 140 140 131 119 127 99 97 144 117 154 264 217 217 170 140 224 229 169 205 206 223 233 164 203 284 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUNG_CANCER 45 37 28 28 34 32 38 42 44 36 37 22 30 20 17 20 15 17 16 13 20 27 28 33 23 17 18 28 39 25 20 26 28 34 21 15 46 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PNEUMONIA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKIN 428 382 389 409 392 322 413 409 431 415 354 247 248 171 143 168 145 97 127 149 161 194 285 236 292 223 187 291 298 267 276 290 276 261 179 243 300 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STROKE 319 264 229 272 268 209 226 232 307 290 222 165 184 138 106 118 109 76 66 87 90 110 193 201 191 133 103 193 196 148 225 172 188 176 100 148 199 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0