ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ : SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'api.s_stat' doesn't exist

สถานการณ์โรคสำคัญ ของจังหวัดเชียงใหม่
Notice: Undefined variable: ynow in C:\xampp\htdocs\cmhit\dist\dash_cm_index.php on line 4

ASTHMA
Notice: Undefined variable: ASTHMA in C:\xampp\htdocs\cmhit\dist\dash_cm_index.php on line 9
0 ราย
BRONCHITIS
Notice: Undefined variable: BRONCHITIS in C:\xampp\htdocs\cmhit\dist\dash_cm_index.php on line 21
0 ราย
COLD
Notice: Undefined variable: COLD in C:\xampp\htdocs\cmhit\dist\dash_cm_index.php on line 31
0 ราย
COPD
Notice: Undefined variable: COPD in C:\xampp\htdocs\cmhit\dist\dash_cm_index.php on line 41
0 ราย
EYE_INFLAM
Notice: Undefined variable: EYE_INFLAM in C:\xampp\htdocs\cmhit\dist\dash_cm_index.php on line 53
0 ราย
LUNG_CANCER
Notice: Undefined variable: LUNG_CANCER in C:\xampp\htdocs\cmhit\dist\dash_cm_index.php on line 62
0 ราย
PNEUMONIA
Notice: Undefined variable: PNEUMONIA in C:\xampp\htdocs\cmhit\dist\dash_cm_index.php on line 71
0 ราย
SKIN
Notice: Undefined variable: SKIN in C:\xampp\htdocs\cmhit\dist\dash_cm_index.php on line 81
0 ราย
STROKE
Notice: Undefined variable: STROKE in C:\xampp\htdocs\cmhit\dist\dash_cm_index.php on line 94
0 ราย
กราฟกลุ่มโรคที่เฝ้าระวังจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ปี
Notice: Undefined variable: ynow in C:\xampp\htdocs\cmhit\dist\dash_cm_index.php on line 107
กราฟกลุ่มโรคที่เฝ้าระวังจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) รายสัปดาห์ ปี
Notice: Undefined variable: ynow in C:\xampp\htdocs\cmhit\dist\dash_cm_index.php on line 152