รายงานกลุ่มโรคที่เฝ้าระวังจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)

Generate Report
กราฟเปรียบเทียบกลุ่มโรคเฝ้าระวัง
ข้อมูลรายสัปดาห์
ปีงบประมาณ WK1 WK2 WK3 WK4 WK5
2562 1,331 1,566 1,676 1,711 1,789
2563 1,631 1,666 1,699 1,789 1,803
จำนวนผู้ป่วยรายอำเภอ

แผนภูมิ แผนที่

อัตราผู้ป่วยรายอำเภอ

โรคทางเดินหายใจ
47 คน
โรคหัวใจและหลอดเลือด
47 คน
COPD
47 คน
ไข้หวัดใหญ่
85 คน
หอบหืด
70 คน
STROKE
43 คน
MYOCARDIAL
40 คน
โรคทางเดินหายใจ
47 คน
โรคหัวใจและหลอดเลือด
47 คน
HEART FAILURE
44 คน
CEREBROVASCULAR
44 คน